Umetnost u Srbiji na današnji dan / Umrli

Popuna podataka je u toku

Danas je

2009 Umrla je Kosara Bokšan, slikarka

Kosara Bokšan (Berlin, 1. januar 1925 - Beograd, 21. novembar 2009) je bila srpska slikarka koja je živela u Parizu. Sa tri godine sa roditeljima, ocem Slavkom Bokšanom i majkom Helenom Gertrudom Jarius, preselila se u Beograd.

Kosara Bokšan
Kosara Bokšan

Izvor: Galerija Rima

Slikarstvo je počela da uči za vreme Drugog svetskog rata kod Mladena Josića, a 1944. godine u ateljeu Zore Petrović. Sledeće godine upisuje Akademiju likovnih umetnosti u klasi prof. Ivana Tabakovića. Sa nekoliko studenata iz svoje klase, Petrom Omčikusom (budućim suprugom), Mićom Popovićem, Batom Mihailovićem, Verom Božičković, Ljubinkom Jovanović, Miletom Andrejevićem, 1947. odlazi u Zadar kada nastaje naša prva posleratna umetnička komuna "Zadarska grupa".

Prvi put je izlagala 1950. godine na izložbi Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS) u Beogradu, a samostalno 1952. u istoj galeriji. Te godine je sa Petrom Omčikusom otišla u Pariz u kome se definitivno nastanjuju sa stalnim letnjim boravcima u Vela Luci na Korčuli od početka šezdesetih godina. U Parizu prvi put izlaže 1954. godine.

Kosara Bokšan je prošla kroz nekoliko slikarskih faza. Iako kratkotrajna, zadarska epizoda pokazala je želju da slika izvan dogmi socijalističkog realizma birajući teme pejzaža i portreta, za razliku od rada na Akademiji kada je slikala aranžirane "mrtve prirode" i "skelete". Stilski, tada je pripadala ekspresivnom realizmu.

Kosara Bokšan
Kosara Bokšan. Enformel I. 1955.

Izvor: Moderna Galerija Beograd

Već na prvim izložbama u Beogradu pokazuje vidno odstupanje od estetike socrealizma, a preseljenje u Pariz definitivno je usmerava prema savremenim likovnim tokovima, pre svega ka geometrijskoj i lirskoj apstrakciji, a postepeno se približavala i enformelu. Posle 1961. godine ona se vraća realizmu na specifičan način koji je karakterističan za "parisku školu" a nazvan je apstraktni naturalizam (Michel Ragon). 

Konačno, ona se, uz likovni podsticaj vizantijske tradicije, okreće mitskoj simboličkoj formi koja njenoj umetnosti daje definitivni autorski izraz.

Dve najznačajnije retrospektivne izložbe Kosare Bokšan organizovane su u Galeriji likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića u Novom Sadu 1990. godine i u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu 2001. godine.

U Beogradu je 23. novembra 2011. godine otvorena Fondacija Kosara Bokšan - Petar Omčikus. Fondacija ima oko 200 slika Kosare Bokšan, a iz Pariza je dopremljeno i stotinak Petra Omčikusa. Prostor za Fondaciju na Dorćolu kupio je Petar Omčikus nakon prodaje ateljea Kosare Bokšan u Parizu.

Izvor: Wikipedia

Sponzor
Sponzor
Sponzor
Sponzor
Sponzor
Sponzor